Wat te doen bij ontslag?

Bent u onlangs ontslagen of staat uw werkgever op het punt u te ontslaan? Dan is dat allereerst natuurlijk erg vervelend. Veel mensen vragen zich af of zij recht hebben op een transitievergoeding en wat ze verder kunnen doen. In dit artikel, in samenwerking met Kantoor Mr. van Zijl, probeer ik het wat voor u te verduidelijken.

Verschillende vormen van ontslag

Wanneer uw werknemer u wilt ontslaan, kunt u op twee manieren met het ontslag instemmen. Allereerst is er het ontslag met wederzijds goedvinden. De andere variant is ‘opzegging met instemming’. Bent u het niet eens met een dreigend ontslag? Dan kunt u ervoor kiezen om niet akkoord te gaan met het ontslag. In dat geval moet uw werknemer een ontslagprocedure starten.

Naast bovengenoemde vormen van ontslag, kan er ook sprake zijn van ontslag op staande voet. Opslag op staande voet kan alleen als er sprake is van een dringende reden als diefstal, fraude of mishandeling. Als er sprake is van een dringende reden, kunt u er zelf ook voor kiezen om op staande voet ontslag te nemen.

Wat is een transitievergoeding?

Als uw arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd, kan het zijn dat u aanspraak maakt op een transitievergoeding. Dit is een ontslagvergoeding waar u volgens de wet recht op heeft. Deze vergoeding is in het grootste gedeelte van de situaties van toepassing, al is er een aantal uitzonderingen. Wilt u weten of u in uw geval recht heeft op een transitievergoeding? Dan is het verstandig om contact op nemen met een specialist. Als blijkt dat u er recht op heeft, kan deze specialist voor u de transitievergoeding berekenen.

Meer weten over uw rechten bij een ontslag of wilt u meer weten over de transitievergoeding? Neem dan eens een kijkje op de website van het UWV of neem contact op met Kantoor Mr. van Zijl.